Dette er ikke en internet auktion. Aalborg Auktionshus afholder fysiske auktioner, som afvikles efter auktionslederloven. Dvs der ikke er reklamationsret eller returret. Vi afholder eftersyn hvor alle katalog numre kan efterses. 

Vi giver dig mulighed for at byde på nettet og afgive et maks. bud. Denne mulighed er for dem, som ikke kan møde op/overvære selve auktionen.

Du skal derfor afgive et tilpas stort maks. bud, da du kan blive overbudt på selve auktionen.

Hvad er et maks. bud eller autobud: 

Systemet byder for dig og sikrer et hammerslag billigst muligt og ikke mere end det beløb du har afsat i bud. Skulle du blive overbudt, modtager du en mail derom.

Ønsker du at byde over telefonen på et særligt katalog nummer, kan du aftale dette per mail eller på telefon 50521096.

Købte effekter skal afregnes efter auktionen, der modtages Dan kort, MobilePay eller kontanter. Effekter der ikke umiddelbart kan transporteres kan afhentes dagen efter auktionen.

Såfremt du har fået hammerslag, på det bud, du har afgivet på nettet, vil du modtage en mail dagen efter auktionen.