Aalborg Auktionshus foretager skriftlige vurderinger i forbindelse med

Salg

Tvangsauktion

Konkurs

Bodeling

Dødsbo, evnt. til skifteretten

Forsikring

Eller i anden forbindelse